Αγώνας
Tο έργο που παραμένει κρυμμένο
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1997, 20΄
  από AGON - Παρασκευή, 2 Δεκέμβριος 2011

Η ταινία είναι μια τεκμηρίωση των εργασιών συντήρησης του κλασικού ορειχάλκινου αγάλματος «Το προσευχόμενο αγόρι» (Der Betende Knabe). Το άγαλμα, που φιλοτεχνήθηκε γύρω στο 300 π.Χ., βρέθηκε κοντά στα τείχη της πόλης της Ρόδου το 1503. Αφού πέρασε από διάφορες βασιλικές συλλογές της Ευρώπης, τελικά αγοράσθηκε από τον Φρειδερίκο τον Μέγα της Πρωσίας το 1747. Στο πέρασμα του χρόνου το άγαλμα υπέστη διάφορες συντηρήσεις και προσθήκες. Πριν από τη συντήρηση του αγάλματος είχε προηγηθεί σχολαστική εξέταση με διάφορες μεθόδους, για να προσδιοριστεί η χυτοτεχνική, η τεχνική με την οποία χύθηκε το άγαλμα στην αρχαιότητα, να βρεθούν τα ίχνη προηγούμενων συντηρήσεων και να αναγνωρισθούν οι μεταγενέστερες προσθήκες. Τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων αποτέλεσαν τις βασικές πληροφορίες για την περαιτέρω συντήρηση: τη διάλυση του αγάλματος, την εγκατάσταση νέου εσωτερικού πλαισίου και την ανακατασκευή του. Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης του αγάλματος δεν υπάρχει ορατή αλλαγή στην εμφάνισή του.


Σκηνοθεσία: JURGEN MROSEK
Παραγωγή: STAATLICHE MUSSEN ZU BERLIN
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ