Αγώνας
Aιγυπτιακές αναμνήσεις στο ανάκτορο του Διοκλητιανού
ΚΡΟΑΤΙΑ, 1999, 24'
  από AGON - Παρασκευή, 2 Δεκέμβριος 2011

Σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις, ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός διέταξε να κατασκευαστεί το ανάκτορό του στο Σπλιτ, αφού είχε πάρει την απόφασή του να παραιτηθεί, περί το 293. Εν τούτοις, η εξέταση των αιγυπτιακών διακοσμητικών στοιχείων που είχαν αρχικά ενσωματωθεί στο ανάκτορο –αρκετές εκατοντάδες κιόνων και τουλάχιστον έντεκα σφίγγες (που έχουν ανευρεθεί έως σήμερα)– μας οδηγεί σε κάποια νέα συμπεράσματα ως προς την πραγματική ημερομηνία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οικοδομήθηκε το αυτοκρατορικό ανάκτορο επί της Αδριατικής.


Σκηνοθεσία: LUKA MAROTTI
Παραγωγή: CROATIAN RADIO TELEVISION