Αγώνας
Καλίνδοια ακατάφθορα
ΕΛΛΑΔΑ, 2008, 17'
  από AGON - Τετάρτη, 9 Νοέμβριος 2011

Ένας τόπος κατά την αρχαιότητα και στις μέρες μας. Η αποκάλυψη ενός σημαντικού αρχαιολογικού χώρου σε ένα χωριό της Μακεδονίας. Η δημόσια και καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τότε και τώρα.
Στην ταινία παρουσιάζεται η συστηματική ανασκαφή που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια στην αρχαία πόλη των Καλινδοίων, η θέση των οποίων ταυτίστηκε με επιγραφή των χρόνων του Μεγ. Αλεξάνδρου, στη σύγχρονη κοινότητα του Καλαμωτού του νομού Θεσσαλονίκης.
Η εύφορη αυτή θέση με τις δύο τούμπες, δίπλα στον χρυσοφόρο ποταμό Αμμίτη, προσείλκυσε το ενδιαφέρον για κατοίκηση από την προϊστορική εποχή μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους.
Παρουσιάζονται οι ανασκαμμένοι χώροι, οι οποίοι ταυτίστηκαν με Σεβάστειο, με ναό δηλαδή αυτοκρατορικής λατρείας, και χρονολογούνται από τον 1ο αιώνα π.Χ. έως και τον 3ο αιώνα μ.Χ.
Εκτός από τα καλά διατηρημένα οικοδομικά κατάλοιπα, η ανασκαφή έφερε στο φως πολλά και σημαντικά γλυπτά και επιγραφές, στοιχεία τα οποία εμπλουτίζουν σημαντικά τη γνώση μας για τις πόλεις στην αρχαία Μακεδονία.
Τα ευρήματα, μετά από τη συντήρησή τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, εκτέθηκαν σε μια περιοδική έκθεση με θέμα: «Καλίνδοια, μια αρχαία πόλη στη Μακεδονία».


Σκηνοθεσία: ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΔΑΜ-ΒΕΛΕΝΗ
Παραγωγή: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ