Αγώνας
Κίνδυνος στα σύνορα της Ρώμης
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 2009, 42'
  από AGON - Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2011

Από τον βορρά της Βρετανίας ως τον Εύξεινο Πόντο εκτεινόταν μια συνοριακή οχυρωμένη γραμμή μήκους χιλιάδων χιλιομέτρων διασχίζοντας όλη την Ευρώπη: το ρωμαϊκό limes, το «σιδηρούν παραπέτασμα» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ποταμοί, πασσαλοπήγματα και τείχη σχημάτιζαν τον προμαχώνα της Ρώμης ενάντια στους βαρβάρους. Κατά μήκος του limes αναδύθηκαν ακμάζουσες μητροπόλεις, που τις ίδρυσαν οι ρωμαίοι κατακτητές και τις προστάτευε ένα ισχυρό περιτείχισμα και οι λεγεώνες. Όμως πόσο απειλούνταν πραγματικά οι πόλεις αυτές; Πόσο αδιαπέραστη ήταν η συνοριακή γραμμή του limes; Άντεχε στις επιδρομές των φυλών του Βορρά; Τι συνέβαινε όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έδειχνε σημάδια αδυναμίας; Πώς αντιμετώπιζαν οι Ρωμαίοι τον κίνδυνο στη μεθοριακή γραμμή τους;
Ερωτήματα που σήμερα δεν είναι καθόλου εύκολο να απαντηθούν, καθώς το άλλοτε ισχυρό οχυρωματικό έργο της Ευρώπης σε πολλά σημεία του είναι θαμμένο στο έδαφος…


Σκηνοθεσία: GISELA GRAICHEN, PETER PRESTEL
Παραγωγή: PETER PRESTEL FILMPRODUKTION, ZDF