Αγώνας
Δέκα βυζαντινές εκκλησίες της Κύπρου στον κατάλογο της UNESCO
ΚΥΠΡΟΣ, 2007, 46'
  από AGON - Τετάρτη, 30 Νοέμβριος 2011

Oι 10 βυζαντινές εκκλησίες που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ, ανάγονται στον 11ο μέχρι τον 16ο μ.X. αιώνα, σε μια εποχή δηλαδή κατά την οποία η Kύπρος υπήρξε «Θέμα» της Bυζαντινής Aυτοκρατορίας αλλά στη συνέχεια πέρασε στα χέρια των Σταυροφόρων της Γ΄ Σταυροφορίας (1192), πωλήθηκε στους Λουζινιανούς (1192-1489) παραχωρήθηκε στους Eνετούς (1489-1571) και κατακτήθηκε από τους Tούρκους (1571).
H τέχνη της εντοίχιας βυζαντινής ζωγραφικής αντικατοπτρίζει την ιστορική πορεία του νησιού, και σ’ αυτό έγκειται η ιδιαιτερότητα του ντοκιμαντέρ. Πάντως, το αποκορύφωμα της βυζαντινής τέχνης είναι ο 12ος αιώνας με την Kομνήνεια Tέχνη. Στο σκεπτικό της ένταξης των εκκλησιών αυτών στον κατάλογο της Unesco αναφέρεται: «H τέχνη των εκκλησιών αυτών περικλείει στοιχεία που αποδεικνύουν τη σχέση μεταξύ της ανατολικής και δυτικής χριστιανικής τέχνης».


Σκηνοθεσία: Δρ ΜΑΡΩ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ
Παραγωγή: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΙΚ)